Nacionalni Koordinacioni Komitet Srbije organizuje proslavu
trećeg Medjunarodnog dana svetlosti u Srbiji


"Vidi Svetlost" 29. i 30. maja 2020.#MDS2020 se odvija u alternativnim onlajn formama, pratite našu FB stranicu:
https://sr-rs.facebook.com/DanSvetlosti/

Vidi svetlosti

Povodom proslave trećeg Međunarodnog dana svetlosti, ljubitelji svetlosti će imati priliku da učestvuju i prate program u onlajn formatima 29. i 30. maja 2020., koji će obuhvatati dečje radionice, dela iz vizuelne umetnosti, književne sadržaje i konferencije na temu različitih aspekata svetlosti. Program je namenjen svima.

U sklopu #MDS2020 pod nazivom Vidi Svetlost, Nacionalni koordinacioni komitet Međunarodnog dana svetlosti objavio je javni konkurs za vizuelne umetnike, i otvoreni poziv za pismene radove i onlajn konferencije.

Tema konkursa MDS2020
Ovogodišnja globalna tematika Vidi Svetlost može biti korišćena u skladu sa našim ličnim percepcijama, što podstiče njenu kulturnu raznovrsnost. U skladu sa novonastalom situacijom, te povećanim ‘kretanjem’ u virtualnom prostoru, MDS Komitet sugeriše pojam Avatar kao dodatnu odrednicu u pomenutom kontekstu.

Konkurs za dela iz vizuelne umetnosti
Konkurs je otvoren za različite oblike dela iz vizuelne umetnosti, i projekte koji koriste nove medije za umetničko izražavanje kao što su likovna dela, fotografija, kinematografija, stripovi, digitalna umetnost, svetlosni i muzički performansi (instalacije, projekcije, light painting…). Radove treba priložiti putem mejla do 25. maja na adresu: idl.committee.rs@gmail.com (JPEG format i Video/Digitalni zapisi do 1min).

Poziv za pismene radove
Otvoreni poziv za pismene radove na teme Vidi Svetlost & Avatar je namenjen autorima iz svih oblasti nauka i umetnosti. Radovi* mogu biti napisani u formi naučno-popularnog članka, eseja, kratke priče ili pesme. Tekst radova je ograničen na 2000 reči i može biti napisan na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Ljubazno molimo sve autore da pismene radove dostave u elektronskoj formi do 25. maja na sledeću adresu : idl.committee.rs@gmail.com. * Autori mogu tražiti mejlom uputstva za pisanje rada.

Poziv za konferencije
Otvoreni poziv za učešće na onlajn konferenciju na teme Vidi Svetlost & Avatar je namenjen izlagačima iz svih oblasti nauka i umetnosti. Konferencije je potrebno prijaviti, i tekst s kratkim opisom dostaviti do 18. maja na mejl adresu: idl.committee.rs@gmail.com. Vremensko ograničenje video zapisa je 10 minuta. Ljubazno molimo sve zainteresovane izlagače da video sadržaje pošalju do 25. maja preko wetransfer-a na mejl adresu: idl.committee.rs@gmail.com.

Uputstva za učesnike
Svaki učesnik može da prijavi više radova iz različitih disciplina. Svi radovi* će biti objavljeni tokom zvanične proslave trećeg Međunarodnog dana svetlosti u Srbiji 29. i 30. maja 2020. na MDS društvenim mrežama. Selekciju najboljih radova će vršiti stručna komisija, i dobitnici konkursa će biti nagrađeni domaćim i stranim književnim delima i časopisima iz oblasti svetlosti u saradnji sa partnerima MDS2020. Rezultati konkursa će biti objavljeni posle 20. juna 2020. Nagrađeni učesnici će biti informisani putem mejla.
*Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje one radove koji ne ispunjavaju navedena ograničenja za dati poziv. Radovi uvredljivog ili neprimerenog sadržaja biće u startu diskvalifikovani.
Za sve vrste kandidatura učesnici treba da prilože jednu svoju fotografiju (opciono), i da naznače Ime i Prezime, profesiju, mesto stanovanja, mejl adresu, kratku biografiju (do 50 reči) i opis ili apstrakt priloga (do 100 reči) na mejl adresu: idl.committee.rs@gmail.com.

Za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte nas putem mejl adrese: idl.committee.rs@gmail.comDečje radionice


AVATAR – UPALI MRAK – LUMINADA – UHVATI DUGU

Autor dečje radionice: Milica Komlenić Vukić

Radionice za mališane mogu da se organizuju u sklopu školske nastave ili u kućnoj atmosferi sa roditeljima, koje će omogućiti izvođenje svetlosnih čarolija u kućnoj varijanti. Radovi, foto / video zapisi (ne duži od 1 minut) mogu biti priloženi do 25. maja na mejl adresu : idl.committee.rs@gmail.com Pristigli radovi biće objavljeni 29. i 30. maja 2020, u sklopu zvanične proslave Međunarodnog dana svetlosti.


Online konferencija
Diskusiju na ovogodišnje teme moći ćete da čujete na onlajn Zoom skupu koji će uživo biti emitovan na našim društvenim mrežama. Svoja viđenja daće stručnjaci iz različitih oblasti nauka i umetnosti.

Tribina „Vidi svetlost. Avatar” održaće se 29. maja, u 18 sati, na onlajn Zoom skupu koji će biti emitovan uživo na našim društvenim mrežama.

Učestvuju: Mirjana Prljević, Darko Tanasković, Darko Donevski. Moderator: Milena Đorđijević.

Precizno vreme i način pristupanja biće naznačeno u naredne dane.Komitet

Uloga Nacionalnog koordinacionog komiteta MDS-a je da upozna sve građane Srbije sa značajem svetlosti i svetlosnih tehnologija u njihovom svakodnevnom životu, njihovoj budućnosti, razvoju nauke i umetnosti, i sveukupnom napretku ljudskog društva. S tim u vezi, NKKMDS će organizovati i koordinirati aktivnosti u Srbiji na temu svetlosti, u cilju informisanja društva i podizanja globalne svesti o tome kako tehnologije bazirane na svetlosti promovišu održivi razvoj i rešenja globalnih izazova u oblasti energije, obrazovanja, poljoprivrede i zdravlja, i kakav su revolucionarni doprinos donele na polju telekomunikacija, medicinske dijagnostike, medija, umetnosti i kulture. Svojim radom, komitet će se truditi da ide u susret mladima, edukuje ih, probudi njihovu radoznalost i podigne interesovanje za razvoj karijera u oblastima umetnosti i dizajna osvetljenja, fotonike i svetlosnih tehnologija.

Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/idl-committee-serbia-137a9b166
ALEKSANDRA STRATIMIROVIĆ

Vizualna umetnica i dizajner osvetljena. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Specijalističke studije dizajna osvetljenja je završila na Konstfaku i na Kraljevskom institutu za Tehnologiju (KTH) u Stokholmu, gde od 1998. vodi svoj studio. Osnivač je i umetnčki direktor Beograda svetlosti u Srbiji.

ANA ANAKIJEV

Istoričarka umetnosti. Osnovne akademske studije je završila na odseku za istoriju umetnosti u okviru Filozofskog fakulteta u Beogradu i potom master studije u oblasti projektnog menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Koordinator je programa projekta Beograd svetlosti od 2015.

ANA ČUGUROVIĆ

Master-etnolog-antropolog i doktorant na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaposlena kao kustos u Muzeju jezika i pisma u Tršiću u okviru Centra za kulturu « Vuk Karadžić » u Loznici.

DRAGANA ILIĆ

Astrofizičar. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Astrofizika, gde je i odbranila magistarski rad. Doktorirala je 2008. godine stekavši zvanje doktora nauka Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Padovi. Trenutno radi kao vanredni profesor na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

JANA MARKOVIĆ

Rođena i odrasla u Loznici gde se od početka studija povremeno bavi volonterskim radom ekološkog i edukativnog karaktera. Trenutno na 2. godini astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

MAJA T. IZQUIERDO

Rođena je u Beogradu, peruanskog i srpskog porekla. Maja je socijalna i eko aktivistkinja. Doktor nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, pejzažni arhitekta, magistar nauka iz oblasti urbanizma, biotehničkih nauka i istorije umetnosti. Redovni je profesor na univerzitetu Union Nikola Tesla u Beogradu i predstavnik za Evropu- IFLA Pejzažna arhitektura bez granica. Bila je istraživač na Odseku za Amazonsku antropologiju Perua Katoličkog univerziteta u Limi. Odrasla je među amazonskim mitovima i legendama, staroslovenskim bajkama i komunističkim pričama. Svoje usavršavanje iz oblasti animizma stekla je u dubinama Amazonske prašume Perua. Dr Izquierdo se školovala u Srbiji, Španiji i Peruu.

PETRA BELIČEV

Istraživač. Osnovne i master studije završila je na Odseku za Optoelektroniku, nanoelektroniku i lasersku tehniku, a potom doktorske akademske studije na Grupi za Nanoelektroniku i fotoniku, pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u okviru istraživačke grupe PSTAR. Bila je sekretar Nacionalnog komiteta za obeležavanje Međunarodne godine svetlosti 2015. u Srbiji.

TIJANA PRODANOVIĆ

Astrofizičar. Diplomirala na Katedri za astronomiju, na Beogradskom univerzitetu. Doktorirala je iz oblasti nuklearne i čestične astrofizike na Univerzitetu Ilinoisa u Urbana-Šampejnu 2006. godine, gde je dva puta bila proglašena za izvanrednog predavača. Zaposlena na Departmanu za fiziku na PMF-u gde je vanredni profesor. Osim nastavnog i naučnog rada, bavi se popularizacijom nauke i naučnom komunikacijom.

ALEKSANDAR PROTIĆ

Potpredsednik Evropske federacije za UNESKO klubove, centre i asocijacije i savetnik predsednika Francuske Federacije za UNESKO. Kao promoter lika i dela Nikole Tesle, Aleksandar predsedava Tesla Memorijalnim projektom na Univerzitetu Sorbona, ambasador je Tesla inicijative američkog Instituta MIT, počasni predsednik Tesla foruma Fakulteta za industrijski menadžment.

ALEKSANDAR REPEDŽIĆ

Etnolog – antropolog. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao izvršni direktor Muzeja u Majdanpeku ostvario više saradnja kako sa domaćim tako i inostranim naučnim institucijama i muzejima. Stalni saradnik Balkanološkog instituta na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 2004 godine. Autor izložbe u Muzeju u Majdanpeku „ Neka ga pronađu po svetlosti sveće“ 2012 godine.

BRANIMIR ACKOVIĆ

Naučni edukator. Proveo je preko 20 godina u Istraživačkoj stanici Petnica najpre kao student saradnik, a potom kao stručni saradnik, rukovodilac programa fizike i laboratorije za fiziku i elektroniku. Radio je na Astronomskoj opservatoriji, Institutu za fiziku i Centru za promociju nauke. Izradio je nekoliko naučno-popularnih izložbi među kojima i izložbu “Spektri” povodom Međunarodne godina svetlosti. Organizovao je desetine popularnih i naučnopopularnih manifestacija poput TEDxBelgrade i drugih. Razvio je koncept Naučnih klubova pri Centru za promociju nauke.

GORAN FERENC

Uspeo da spoji svoje dve velike ljubavi - nauku i muziku. Kao doktorant na ETF-u u Beogradu iskoristio je steceno znanje iz elektronike i programiranja i isprepletao je sa muzickim talentom, a kao rezultat je nastala laserska harfa.

DEJAN MOJIĆ

Arhitekta. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Univerzitetu u Tokiju, sa usmerenjem kompjuterska arhitektura i napredne metodologije u projektovanju i građenju. Koordinator je programa projekta Beograd svetlosti od 2015.

LJUPČO HADŽIJEVSKI

Vodeći istraživač u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” i rukovodilac istraživačke grupe PSTAR. Bio je predsednik Nacionalnog komiteta za obeležavanje Međunarodne godine svetlosti 2015. u Srbiji.

ZORICA MATIĆ

Primenjeni umetnik, istraživač, dizajner svetlosti . Diplomirala je na Institutu za napredne studije iz likovnih umetnosti « IHEAP » u Parizu. Osnivač udruženja « Les Idées Lumières / Svetlosne Ideje » u Parizu, idejni tvorac i član internacionalnog konsultativnog komiteta MDS-a pri Unesko-u, i predsednica Upravnog odbora Nacionalnog koordinacionog komiteta MDS-a u Srbiji.

BORIVOJE BALTAZAREVIĆ

Doktor kulturoloških nauka. Docent je na Fakultetu za menadžment i na Visokoj školi za komunikacije. Bavi se uticajem tehnologije i digitalnih medija na kulturu, društvo, identitet i plastičnost mozga. U naučno-istraživačkom radu, usmeren je na pronalaženje kontrastnih i alternativnih paradigmatskih modaliteta suprotstavljenih transhumanističkim i singularističkim tendencijama modernog društva. Član je UNS-a i potpredsednik je ALMA MATER EUROPAEA centra u Beogradu, pri Evropskoj akademiji nauka i umetnosti.

MILICA IĐOŠKI

Dizajner osvetljenja, po edukaciji arhitekta. Vodi blog www.highlumen.me koji prati vesti iz sveta umetnosti vezno za osvetljenje.  Poseduje siroko iskustvo kao projektant osvetljenja u raznim sektorima kao sto su komercijalni i stambeni objekti, objekti pod zastitom, trgovinski objekti i urbano osvetljenje.

MIRJANA GEGENBAUER

Rođena u Novom Sadu gde je završila integrisane osnovne i master studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka. Specijalizovala se u oblasti osvetljenja, a spojivši dve strasti, jednu prema svetlu, a drugu prema putovanjima, svoje znanje i iskustvo sticala je kroz rad ne samo u Novom Sadu, već i u Zagrebu, Kairu, Londonu i Dubaiju.

SOFIJA COLAKOVIĆ

Dizajner osvetljenja i master pejzazne arhitekture. Kao projektant osvetljenja ucestvovala je u preko 70 projekata vecinom lociranih u Velikoj Britaniji, zatim Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Srbiji. Angazovana kao pejzazni arhitekta i istrazivac na projektu ocuvanja Astronomske opservatorije u Beogradu, pod pokricem Zavoda za zastitu spomenika kulture grada Beograda.

VOJISLAV KARANOVIĆ

Diplomirao je jugoslovenske i opštu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radi kao urednik u Radio-televiziji Srbije. Piše poeziju, eseje i radio-drame. Objavio je desetinu knjiga pesama i za svoju poeziju dobio je desetinu nagrada. Pojedine pesme prevedene su mu na više jezika.